Przemysław Skałuba

Przemysław Skałuba fot. Anna Jaroszewicz